1
Formaciopolicial.cat

Formaciopolicial.cat

Formació online – Grup Òrbita Gironina

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
 • Orbita

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Curs de Psicologia Criminal – Pràctica Policial

Publicat perwebmaster gener - 8 - 2014 0 Comentaris
logo-psicologia-web

Curs de Psicologia Criminal  –  “Pràctica Policial ”. Curs de criminologia Temari del curs: 1 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA – Fons de la psicologia – El procés d’hominització : Conducta animal i humana – Les bases fisiològiques de la conducta 2 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA CRIMINAL – Concepte de psicologia criminal . – Personalitats : antisocial , sàdic i Paranoic . – Psicologia dels homicides i  [ Llegir mes ]

Curs – Llei 1/1992 Seguretat Ciutadana

Publicat perwebmaster febrer - 20 - 2013 0 Comentaris
banner-seguretat-ciutadana

Curs de Policia Administrativa –  “Llei 1/1992 – Seguretat Ciutadana ”. Curs de dret administratiu en atenció a la Llei Orgànica 1/1992 de 21 de febrer de Seguretat Ciutadana. Temari del curs: 1.- Introducció a la Llei Orgànica 1/92. 2.- Estructura i contingut de la Llei Orgànica 1/92. 3.- Disposicions generals de la Llei Orgànica 1/92. 4.- Armes i explosius. 5.- Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 6.- Documentació i identificació  [ Llegir mes ]

Curs – Delictes Informàtics

Publicat perwebmaster novembre - 6 - 2012 0 Comentaris
logo-delictes-informatics

Curs de dret penal, part especial, “Delictes Informàtics ”. Curs de dret penal, part especial, en relació a delictes relacionats amb l’informàtica Aquest curs està destinat a tots aquells que desitgin conèixer els delictes relacionats amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació i el tipus de delinqüència que aquestes han generat, així com una introducció a la forma d’investigar. Temari : – Xarxes -  Internet – La  [ Llegir mes ]

Curs – Policia Administrativa

Publicat perwebmaster maig - 6 - 2012 0 Comentaris
zdisco

Curs de Policia Administrativa – Jocs i Espectacles “Policia Administrativa ”. Curs de dret administratiu, concretament en allò relatiu a la Llei 11/2009 – de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. El temari es composa de : 1. Legislació bàsica en matèria d’espectacles 2. La inspecció administrativa 3. Definició d’activitats i autoritzacions 3.1 Catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives 3.1.1 Espectacles públics 3.1.2 Activitats recreatives musicals 3.1.3  [ Llegir mes ]

suport-psicologic

Curs assistència-mèdic policial, “Suport Psicològic en situacions d’emergència ”. El temari del curs es composa de: – Importància dels aspectes psicològics en emergències i catàstrofes – Reconeixement de les disfuncions del comportament. – Suport psicosocial als pacients en situacions d’emergència. Aquest curs equival a : 25 hores lectives Preu del curs : 25 euros Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

treballadors

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra els treballadors i els estrangers, contra la hisenda pública i la seguretat social ”. Curs de dret penal, part especial, en relació a delictes contra els treballadors, els estrangers, la hisenda pública i la seguretat social El temari es composa de :  Delictes contra la Hisenda Pública Delices contra la Seguretat Social Delictes contra els drets dels treballadors Delictes contra els drets dels  [ Llegir mes ]

banner-crimonologia-perspectiva

Presentem el curs “Introducció a la criminologia – Perspectiva Policial” de formació online a través d’aula virtual. El curs equival a 50 hores lectives, i consta validat per mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana , a efectes del cos de Mossos d’Esquadra. El curs es composa del següent temari: 1.- CRIMINOLOGIA -  Introducció a la Criminologia -  Les primeres Escoles criminològiques -  Teories Criminològiques -  El futur de  [ Llegir mes ]

Curs – Delictes contra el Medi Ambient

Publicat perwebmaster novembre - 30 - 2011 0 Comentaris
imatge-mossa-incendi

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra el medi ambient”. El temari es composa de : INTRODUCCIÓ ALS DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT  1.-  DELICTES SOBRE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI.             1.1.- Concepte, perspectiva històrica i bé jurídic protegit.             1.2.- Delicte Urbanístic.             1.3.- Delicte de prevaricació Urbanística. 1.4.- Modificacions introduïdes per la llei orgànica 5/2010 de         reforma del Codi Penal. 2.- DELICTE SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC.              [ Llegir mes ]

Policia administrativa

Publicat perwebmaster novembre - 28 - 2011 0 Comentaris
discoteca

Estem treballant en la confecció de diversos curs relatius a policia administrativa: -Espectacles públics i activitats recreatives I – Espectacles públics i activitats recreatives II – Inspecció i control d’establiments Els cursos seran de 25 hores lectives i tindran un preu de 25 euros. No deixis de visitar-nos en breu si estàs interessat.

Normes i senyals

Publicat perwebmaster novembre - 28 - 2011 0 Comentaris
senyal-transit

Estem treballant en el temari i confecció de dos cursos de formació en matèria de normes i senyals de trànsit: – Normes i Senyals I – Nomes i Senyals II Ambdós cursos seran de 25 hores lectives i un preu de 25 euros.

Curs – Teoria Jurídica del Delicte

Publicat perwebmaster novembre - 18 - 2011 0 Comentaris
justicia-maseta

Curs de dret penal, part general, “Teoria Jurídica del Delicte“. El temari es compon de: 1 .- TEORIA JURÍDICA DEL DELICTE: 1.1 .- Concepte de dret penal 1.2 .- El delicte. antijuridicitat 1.3 .- Autoria i participació. Iter criminis 1.4 .- La justificació 1.5 .- La culpabilitat 2 .- LLEI ORGÀNICA 10/1995 CODI PENAL – llibre primer – 2.1 .- Títol Preliminar. De les garanties penals i de l’aplicació de  [ Llegir mes ]

Curs – delictes contra la salut pública

Publicat perwebmaster novembre - 18 - 2011 0 Comentaris
droga

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra la salut pública”. El temari es composa de : 1.- Qüestions Generals. 2.- Art. 359. Elaboració, despatx, subministro o comerç de productes nocius. 3.-Art. 360. Despatx o subministrament de substàncies nocives sense complir formalitats. 4.- Art. 361. Expedició o despatx de medicaments deteriorats. 5.- Art. 361 –bis- . Dopatge. 6.- Art. 362. Modalitats de manipulació d’aliments. 7.- Art. 363. Manipulació d’aliments. 8.-  [ Llegir mes ]

Curs “Les fonts del dret”

Publicat perwebmaster agost - 11 - 2011 0 Comentaris
font

Presentem el curs “Les Fonts del Dret“, de la vessant del Dret Constitucional. El curs es composa del següent temari: A) La Constitució i el sistema de fonts B) Eficàcia general de les normes jurídiques C) Font material i font formal D) La Constitució Espanyola E) Els Tractats Internacionals F) Dret Comunitari G) El sistema de fonts del dret H) La llei I) Els Reglaments J) El costum K) Els  [ Llegir mes ]

robatori

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”. El temari es composa de : 1.- Principis. 2.- El delicte de Furt. 3.- El delicte de Robatori amb Força 4.- El delicte de Robatori amb violència i/o intimidació 5.- El delicte d’extorsió 6.- El Robatori i Furt d’ús de vehicles a motor i ciclomotors 7.- El delicte d’usurpació 8.- Alteració de termes o límits 9.-  [ Llegir mes ]

Curs “Conseqüències jurídiques del delicte”

Publicat perwebmaster juny - 15 - 2011 0 Comentaris
imatge_consequencies_juridiques

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”. El temari es composa de : A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, circumstàncies atenuants, agreujants i mixta de parentiu, concurs de delictes. el sistema de penes en el Codi Penal. la determinació de la pena, …) B) Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal relatiu a penes, mesures, etc… Aquest curs equival a : 25  [ Llegir mes ]

Curs “Delictes de falsedats”

Publicat perwebmaster juny - 15 - 2011 0 Comentaris
euro2

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats” relatiu a l’estudi de les falsedats, i els delictes contra l’Administració Pública i la Justícia. El temari es composa de : a) Delictes de falsedats (documentals, usurpació de l’estat civil, de moneda, etc..) b) Delictes contra l’Administrarió Pública (prevaricació, abandonament de destí, omissió deure de perseguir delictes, etc…) c) Delictes contra l’Administració de Justícia (encobriment, ús arbitrari del propi dret, …)  [ Llegir mes ]

Curs “Introducció a la Criminologia – II”

Publicat perwebmaster juny - 9 - 2011 0 Comentaris
criminologia2

Presentem el curs de dret penal  “Introducció a la Criminologia – II” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs resta pendent de valoració de mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana. El temari es composa de : A) criminologia en l’actualitat, B) introducció a la política criminal, C) introducció a la psicologia criminal, D) introducció a la medicina forense, E) introducció als problemes criminològics. Aquest curs equival  [ Llegir mes ]

Curs “Delictes contra les persones”

Publicat perwebmaster juny - 9 - 2011 0 Comentaris
homicidio

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra les persones” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs resta pendent de valoració de mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana. Delictes contra les persones. El temari es composa de 1.- Homicidi i les seves formes. 2.- Avortament. 3.- Lesions. 4.- Lesions al fetus. 5.- Delictes relatius a la manipulació genètica. 6.- Delictes contra la llibertat. 7.- Tortura i  [ Llegir mes ]

constitucio_espanyola

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs resta pendent de valoració de mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana. Delictes contra la Constitució Espanyola. El temari es composa de : a) delictes contra la Constitució, b) delictes contra l’orde públic, c) delictes contra l’Estat, d) delictes contra la Comunitat Internacional, Aquest curs equival a : 25  [ Llegir mes ]

Curs “Trànsit avançat I – Tunning”

Publicat perwebmaster febrer - 17 - 2011 0 Comentaris
tuning-18

Presentem el curs “Trànsit avançat I – Tunning” de formació online a través d’aula virtual. quest curs resta pendent de valoració de mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana. El temari es composa de : a) Cinturons de seguretat b) Infraccions d’enllumenat c) Deficiències tècniques d) Pneumàtics e) Altres infraccions avançades relatives a tunning Aquest curs equival a : 25 hores lectives Preu del curs : 25 euros Persones  [ Llegir mes ]

Enllaços directes

 • Accés aula de formació online
 • Inscriure a un curs de formació
 • Contacta amb nosaltres
 • Orbita Gironina