1
Formaciopolicial.cat

Formaciopolicial.cat

Formació online – Grup Òrbita Gironina

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
 • Orbita

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Nova web, nous serveis, un periode d’inactivitat

Publicat perwebmaster juny - 17 - 2017 0 Comentaris

Et volem informar que estem treballant en una nova web de formaciopolicial.cat Un nou portal que ha de servir per completar el nostre desplegament i inversió en la formació a distància. Les operacions que hem de fer, ens obliguen a millorar servidors, i a publicar la web durant aquest mes de juny i juliol. Les tasques de manteniment per tant, fan que no aconsellem als usuaris que es volguessin matricular  [ Llegir mes ]

Aquest curs té com a objectiu la formació avançada en la identificació,intervenció policial,recollida de dades, inspecció ocular, investigació avançada i tasques pròpies en un accident de trànsit on intervingui un agent de policia. El temari del curs té la següent estructura: 1. Introducció als accidents de circulació Idees clau 1.1. Competències de les policies locals en la investigació d’accidents de circulació 1.2. Concepte d’accident de circulació 1.3. Concepte de cadena  [ Llegir mes ]

Curs – transports temps de conducció i descans

Publicat perwebmaster març - 19 - 2016 0 Comentaris

Programa Curs Transports  Temps de Conducció i Descans Programa del curs 1.- OBLIGACIONS I EXEMPCIONS: – Obligacions: Obligacions de dur instal·lat o d’emprar el tacògraf – Exempcions: Exempcions a la seva obligatorietat o utilització d’acord amb aquestes normatives. 2.- TEMPS DE CONDUCCIÖ I DESCANS: – Article 15 del Rº (CEE) nº 3821/85 – Activitats del Conductors: – Conducció – Disponibilitat o presència – Altres treballs – Descans o pausa –  [ Llegir mes ]

Curs presencial – defensa personal policial –

Publicat perwebmaster febrer - 11 - 2016 0 Comentaris

Presentem el curs presencial de “DEFENSA PERSONAL POLICIAL” Dates del curs: 21 de març i el 4 d’abril Horari : de 16h a 21h Lloc : al GEiEG de Palau Sacosta de la Població de Girona. (Google Maps) Preu :100€ Places limitades: a 8 alumnes. Temari-contingut del curs : CONCEPTES TEÒRICS BÀSICS: 1. DEFENSA PERSONAL I LA LEGÍTIMA DEFENSA. LES SIGLES COP : CONGRUENT, OPORTÚ I  PROPORCIONAL 2. ANATOMIA ÚTIL  [ Llegir mes ]

Curs – Normes i senyals

Publicat perwebmaster febrer - 1 - 2016 0 Comentaris

El temari del curs es composa de les següents unitats Legislació i competències de trànsit Els factors que intervenen en la circulació i la seva aportació a la seguretat viària Els senyals de circulació. Aspectes generals Els senyals que indiquen perill Els senyals verticals de reglamentació Els senyals d’indicació Les marques viàries Els semàfors Els agents de circulació Els senyals d’abalissament Normes de circulació La velocitat Les maniobres Els avançaments  [ Llegir mes ]

Curs – Tranports el tacògraf digital

Publicat perwebmaster gener - 28 - 2016 0 Comentaris

Aquesta temari de normativa de tranports. El temari del curs es composa de :   Índex normatiu de tacògraf i de temps de conducció i descans. Obligacions i exempcions del tacògraf. Vehicles i conductors obligats a emprar tacògraf. Exempcions del tacògraf. Que és un tacògraf? Funcions del tacògraf Tacògrafs Analògics i Digitals. Tacògrafs Digitals Concepte Fabricants Objectius de la seguretat al tacògraf digital Procés de posada en funcionament del tacògraf  [ Llegir mes ]

Curs – La mediació policial – reconegut ISPC

Publicat perwebmaster gener - 28 - 2016 2 Comentaris

Curs orientat a la mediació dins l’àmbit policial. Temari del curs: Tema 1: EL CONFLICTE Què és un conflicte L’estàtica del conflicte La dinàmica del conflicte El tractament del conflicte El disseny de la intervenció en conflictes Estils de comportament Tema 2: LA NEGOCIACIÓ Tipus de negociació Paradigmes de la negociació Estils de negociació Fases de la negociació Negociadors durs Tema 3: LA MEDIACIÓ Els conceptes bàsics Els actors de  [ Llegir mes ]

Aquest curs fa una completa introducció i desenvolupament d’allò que integra la seguretat viària. Aquest concepte, tant utilitzat, es necessari en la funció policial, donat que dota al policia dels coneixement que relacionen la conducció i la seguretat. Elements que han de permetre diluir situacions contràries a aquest seguretat, i al mateix temps han de permetre una millor comprensió en la relació causa i objecte dels accidents de trànsit. El  [ Llegir mes ]

Curs – Transports – El tacògraf analògic

Publicat perwebmaster gener - 4 - 2016 0 Comentaris

Presentem el curs de normativa de transports – El tacògraf analògic El temari del curs es composa de : Índex normatiu de tacògraf i de temps de conducció i descans. Obligacions i exempcions del tacògraf. Vehicles i conductors obligats a emprar tacògraf. Exempcions del tacògraf. Que és un tacògraf? Funcions del tacògraf Tacògrafs Analògics i Digitals. Tacògrafs Analògics El disc diagrama o full de registre Homologació i adequació dels discos  [ Llegir mes ]

Durant aquestes setmanes de nadal farem operacions d’actualització de l’aula virtual. Això comportarà operacions durant els quals algunes opcions de les aules resultaran inoperatives o mancades de contingut. El motiu es la instal·lació d’una nova versió de l’aula virtual. Anirem publicant les actualitzacions de les aules. Els alumnes no podran accedir a les aules fins que no tinguem activades totes. Els antics alumnes, donada la superació dels cursos, i l’any  [ Llegir mes ]

Curs – Transports de viatgers interior per carretera

Publicat perwebmaster desembre - 19 - 2015 0 Comentaris

TEMARI DEL CURS TRANSPORTS DE VIATGERS INTERIOR PER CARRETERA 1)    Índex normatiu transport interior de viatgers 2)    Classes de transport interior de viatgers: Per l’àmbit territorial de prestació Pel tipus de vehicle emprat Per la seva naturalesa: Regular Discrecional Privat Pel seu règim de prestació 3)    Modalitats del transport de viatgers Privat particular Privat complementari Transport públic: 4)    Tipus d’autoritzacions: Pesants: •    VD •    VPC Lleugers: •    VT •    VS/VSP  [ Llegir mes ]

Curs – Transports de mercaderies per carretera

Publicat perwebmaster desembre - 19 - 2015 0 Comentaris

Temari del curs Transport de Mercaderies Index normatiu Transport Interior de Mercaderies. Noció de Transport Vehicles Classes de Transports Subjectes que formen part del transport Requisits d’accés al mercat del transport Autoritzacions Classes d’autoritzacions Exempcions d’autorització Radi d’acció de les autoritzacions Document de control administratiu del transport Arrendament de vehicles sense conductor Certificat de conductor Certificat d’aptitud professional Transports especials Mercaderies peribles Que és transport Que no és transport Vehicles  [ Llegir mes ]

Nova botiga online

Publicat perwebmaster desembre - 18 - 2015 0 Comentaris

Posem a la teva disposició una nova botiga online completament integrada a la web. A partir d’ara pots navegar pels cursos, o bé directament anar a la botiga online i fer la compra del curs. El pagament es pot fer com fins ara, amb tarjeta de crèdit i paypal. Tot i que el pagament de tarjeta de crèdit també es fa per aquesta pasarel·la.

Temari del curs: 1.- Introducció a la Policia de Proximitat. a.- Característiques de la policia de proximitat b.- L’aplicació del model de policia de proximitat c.- Obstacles per l’’aplicació del model i les limitacions. 2.- Creació i desplegament d’una unitat de Policia de Proximitat a.- Creació i desplegament b.- Aspectes a tenir en compte per crear un servei de policia     de proximitat. 3.- Tècniques de comunicació per la policia de  [ Llegir mes ]

Nova Llei de Seguretat viària

Publicat perwebmaster novembre - 10 - 2015 0 Comentaris

S’ha publicat el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Aquest nova norma suposa que s’hagin d’actualitzar diversos temaris de l’especialització de trànsit Els professors ja han actualitzat: Delictes contra la seguretat viària La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat viària pràctica policial Resten pendents per actualitzar: ITV perspectiva  [ Llegir mes ]

Temari del curs Introducció a la norma penal Introducció al delicte i la prova El delicte d’alcoholèmia Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. La regulació administrativa de la prova d’alcoholèmia El mesurament de la prova d’alcoholèmia La prova i les seves vicissituds Un apunt a la prova i a la incidència legal i processal La taxa objectivada d’una de les dues proves i la corba de l’alcoholèmia  [ Llegir mes ]

Durant aquest mes de juliol, s’aniran actualitzant tots els temaris dels cursos de dret penal i de seguretat ciutadana a raó dels canvis legislatius que entren en vigor el dia 01 de juliol de 2015 de: – Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. – Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció  [ Llegir mes ]

Curs de Psicologia Criminal  –  “Pràctica Policial ”. Curs de criminologia Temari del curs: 1 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA – Fons de la psicologia – El procés d’hominització : Conducta animal i humana – Les bases fisiològiques de la conducta 2 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA CRIMINAL – Concepte de psicologia criminal . – Personalitats : antisocial , sàdic i Paranoic . – Psicologia dels homicides i  [ Llegir mes ]

Curs de Policia Administrativa –  “Llei 4/2015 – de protecció de la Seguretat Ciutadana, pràctica policial”. Curs de dret administratiu en atenció a la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març de Seguretat Ciutadana. Temari del curs: 1.- Introducció a la Llei Orgànica 4/15. 2.- Estructura i contingut de la Llei Orgànica 4/15. 3.- Pràctica policial del Capítol I Llei Orgànica 4/15, Disposicions generals. 4.- Pràctica policial del Capítol II  [ Llegir mes ]

Curs – Policia Administrativa

Publicat perwebmaster maig - 6 - 2012 0 Comentaris

Curs de Policia Administrativa – Jocs i Espectacles “Policia Administrativa ”. Curs de dret administratiu, concretament en allò relatiu a la Llei 11/2009 – de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. El temari es composa de : 1. Legislació bàsica en matèria d’espectacles 2. La inspecció administrativa 3. Definició d’activitats i autoritzacions 3.1 Catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives 3.1.1 Espectacles públics 3.1.2 Activitats recreatives musicals 3.1.3  [ Llegir mes ]

Enllaços directes

 • Accés aula de formació online
 • Inscriure a un curs de formació
 • Contacta amb nosaltres
 • Orbita Gironina