Aquesta es la 2a prova final que té el curs de Delictes contra els treballadors i els estrangers, contra la hisenda pública i la seguretat social .

La prova té un total de 25 preguntes tipus test, amb 4 possibles respostes de les quals únicament una es correcte.

Només pots fer la prova una sola vegada.

Has d’aprovar el 50% de la prova per a superar el test.

Si has superat el primer examen online, aquest segon i has completat la càrrega lectiva del curs, superaràs el mateix i tindràs el diploma d’aprofitament que t’expedirà el sistema automàticament.

Sort!

0

Formació Policial