Conseqüències jurídiques del delicte edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”.

El temari es composa de :

A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, circumstàncies atenuants, agreujants i mixta de parentiu, concurs de delictes. el sistema de penes en el Codi Penal. la determinació de la pena, …)

B) Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal relatiu a penes, mesures, etc…

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Inici del curs :1 de març de 2022 en endavant. Tindràs un mes per a poder-lo completar.

El fet de no superar les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a completar el curs suposa la no superació del mateix i la no obtenció del diploma d’aprofitament.

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016,2017, 2018, 2019,2020, 2021 i 2022. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El reconeixement de l’any 2022 és el número RP2021008008.

El curs un cop iniciat s’ha de completar en el termini d’un mes.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC