Curs de Mediació policial online. Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Temari del curs:

Tema 1: EL CONFLICTE

 • Què és un conflicte
 • L’estàtica del conflicte
 • La dinàmica del conflicte
 • El tractament del conflicte
 • El disseny de la intervenció en conflictes
 • Estils de comportament

Tema 2: LA NEGOCIACIÓ

 • Tipus de negociació
 • Paradigmes de la negociació
 • Estils de negociació
 • Fases de la negociació
 • Negociadors durs

Tema 3: LA MEDIACIÓ

 • Els conceptes bàsics
 • Els actors de la mediació
 • El procés de la mediació

Tema 4: COMUNICACIÓ EN LA MEDIACIÓ

 • La comunicació en les alternatives al pacte
 • L’assertivitat
 • L’empatia

Tema 5: EINES PER EFECTUAR LA MEDIACIÓ

 • Condicions per al diàleg
 • L’escolta activa
 • Les preguntes
 • El llenguatge afirmatiu
 • Altres eines per a la intervenció

Tema 6: MEDIACIÓ A LA POLICIA. POLICIA MEDIADOR

 • Pot mediar la policia?
 • Perfil del policia mediador
 • Conflictes no mediables
 • Tipus d’intervenció
 • Tipus de mediació segons el conflicte

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2023: aquest curs s’inicia el dia 1 de març en endavant, i un cop iniciat tindràs un mes per a poder-lo complertar.

La no superació de l’avaluació del curs o superar el termini màxim per a realitzar-lo comporta la no superació ni la obtenció del diploma d’aprofitament, sense possibilitat de recuperació.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 amb reconeixement RP2022007031. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC