Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional de formació online a través d’aula virtual.

Curs reconegut d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Delictes contra la Constitució Espanyola. El temari es composa de :

a) delictes contra la Constitució,

b) delictes contra l’orde públic,

c) delictes contra l’Estat,

d) delictes contra la Comunitat Internacional,

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016 i 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té com a material els que conté la pròpia aula virtual, així com un temari que es pot descarregar en format PDF

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat