Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia.

El temari té els següents continguts :

a) Delictes de falsedats (documentals, usurpació de l’estat civil, de moneda, etc..)

b) Delictes contra l’Administrarió Pública (prevaricació, abandonament de destí, omissió deure de perseguir delictes, etc…)

c) Delictes contra l’Administració de Justícia (encobriment, ús arbitrari del propi dret, …)

d) Comentaris a la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016 i 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té el material que conté la pròpia aula virtual, i també es pot descarregar el temari en format PDF

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat