Presentem el curs de dret penal  “Introducció a la Criminologia II, pràctica policial/strong>” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs resta pendent de valoració de mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

El temari es composa de :

A) criminologia en l’actualitat,

B) introducció a la política criminal,

C) introducció a la psicologia criminal,

D) introducció a la medicina forense,

E) introducció als problemes criminològics.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs va ser reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Aquest curs ja no es pot adquirir per finalitzar la seva edició de l’any 2017

Materials del Curs

El curs té com a material el contingut consultable online de l'aula virtual, així com el temari en format PDF

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat