Presentem el curs “Introducció a la Criminologia I, pràctica policial” de formació online a través d’aula virtual.

El curs equival a 25 hores lectives, i consta validat d’aprofitament policial per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El curs es composa del següent temari:

a) Criminologia

b) Victimologia

c) Mètodes d’investigació

d) Penologia

e) Prevenció de delictes

f) Política criminal

Preu del curs : 40 euros

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Curs va ser reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té material de formació a la pròpia aula, i també tens el temari en format PDF que es pot descarregar des de l'aula.

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat