Curs orientat a la formació avançada en tot allò relatiu a la prova d’alcoholèmia i les seves vicissituds a la via penal principalment. Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 45 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2016 i 2017.
Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Ja no es pot adquirir aquesta edició de l’any 2017

Materials del Curs

Aquesta curs té com a material formatiu la informació continguda a l'aula online, i en els documents en PDF que es poden descarregar a cada lliçó del curs.

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat