Curs assistència-mèdic policial, “Suport Psicològic en situacions d’emergència ”.

El temari del curs es composa de:

– Importància dels aspectes psicològics en emergències i catàstrofes

– Reconeixement de les disfuncions del comportament.

– Suport psicosocial als pacients en situacions d’emergència.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Aquest curs ja no es pot adquiri perquè es de l’edició de l’any 2017

Materials del Curs

El curs té de material en format PDF que es troba dins l'aula virtual

0

Anna Cervià

acervia@formaciopolicial.cat