Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”.

El temari es composa de :

1.- Principis.

2.- El delicte de Furt.

3.- El delicte de Robatori amb Força

4.- El delicte de Robatori amb violència i/o intimidació

5.- El delicte d’extorsió

6.- El Robatori i Furt d’ús de vehicles a motor i ciclomotors

7.- El delicte d’usurpació

8.- Alteració de termes o límits

9.- Distracció del curs de les aigües

10.-Estafa

11.- Apropiació indeguda

12.- Apropiació de cosa perduda

13.- Apropiació de cosa indegudament transmesa

14.- El delicte de defraudació

15.- El delicte d’insolvències punibles

16.- El delicte d’alteració de preus en concursos i subhastes públiques

17.- El delicte de danys

18.- Delictes contra la propietat intel•lectual, industrial, mercat i consumidors.

19.- Dels delictes societaris

20.- El delicte de receptació i altres conductes afins

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Termini per completar el curs : Un cop iniciada l’acció formativa la durada del curs és d’un mes lectiu segons cada edició.

Curs lectiu i edició :Edició del 2023 que s’inicia el 01 de d’abril de 2023 en endavant. Un cop iniciat el curs tens el termini d’un mes per acabar-lo.

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 i 2023. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. L’expedient del reconeixement de l’any 2023 es el número RP2022007002

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Curs Contingut