Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional de formació online a través d’aula virtual.

Curs reconegut d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Delictes contra la Constitució Espanyola. El temari es composa de :

a) delictes contra la Constitució,

b) delictes contra l’orde públic,

c) delictes contra l’Estat,

d) delictes contra la Comunitat Internacional,

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2023:El curs s’inicia a partir del 1 de d’abril en endavant. Tens un mes per a completar el curs.
Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 i 2023. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El reconeixement de l’any 2023 té com a número RP2022007007

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC