Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual.

Aquest curs està reconegut com d’aprofitament policial per l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya)

Temari actualitzat a març de 2019.

El temari es composa de :

1. Introducció
1.1.- Concepte de vehicle a motor
1.2.- Concepte de ciclomotor
1.3.- Consideració del vehicle a motor o el ciclomotor com a
instrument del delicte. (introducció)
1.4.- Concepte de conducció
1.5.- Àmbit d’aplicació

2. Delictes contra la seguretat vial
2.1.- El delicte d’alcoholèmia
2.2.- El delicte de conducció temerària
2.3.- La conducció homicida
2.4.- El delicte de negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia
2.5.- El delicte de conducció sense permís o llicència de conduir
2.6.- Col·locació d’obstacles
2.7.- Abandonament del lloc de l’accident

3.- Altres delictes relacionat amb els delictes contra la Seguretat viària
3.1- Homicidi  i Lesions
3.1.1 – Part general
3.1.2 – Tractament concret del resultat de lesions  o mort com a conseqüència de la conducció  imprudent de vehicles a motor
3.1.3 – El problema de la graduació de  la conducció imprudent
3.1.4.  La conducció imprudent i amb resultat de mort
3.1.5 – Conducta imprudent i resultat de lesions
3.1.6 – L’especial tractament del nou règim de les imprudències del trànsit a raó de la Llei Orgànica 1/2015.
3.2-  Omissió del deure de socors
3.2.1 – Part general
3.3. – Concurrència de responsabilitat administrativa i penal. El Principi “non bis in idem”
3.3.1 – Introducció
3.3.2 – El principi non bis in idem
3.3.2.1 – Qüestions prèvies
3.3.2.2- La STC 177/1999 d’11 d’octubre
3.3.2.3 – Conclusions

4.- Sentències de recomanda lectura
4.1 – STC 107/1985 de 7 d’octubre
4.2 – STC 22/98 de 18 de febrer
4.3 – STC 252/94 de 19 de setembre

5.- Bibliografia

6.- Quadre resum modificacions Llei Orgànica 2/2019

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Edició 2019: Aquest curs s’inicia el 01 de març en endavant i tindràs un mes per a poder-lo completar.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016,2017, 2018 i 2019 amb reconeixement RP2018006018. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

El temari del curs s’ha actualitat amb la reforma de la Llei orgànica 2/2019, d’1 de març, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles a motor o ciclomotor i sanció de l’abandó del lloc de l’accident.

Fer aquest curs
0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat