Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra les persones” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs està reconegut oficialment per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Delictes contra les persones. El temari es composa de

 

1.- Homicidi i les seves formes.

2.- Avortament.

3.- Lesions.

4.- Lesions al fetus.

5.- Delictes relatius a la manipulació genètica.

6.- Delictes contra la llibertat.

7.- Tortura i altres delictes contra la integritat moral.

8.- Tracta de éssers humans.

9.- Delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

10.- Delicte d’omissió de socors.

11.- Delicte contra la imatge, pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

12.- Delictes contra l’honor.

13.- Delictes contra les relacions familiars.

14.- Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal – Llibre Segon-:

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Durada del curs un cop activat : Tens un mes com a màxim per a poder fer el curs dins les dates de la seva edició.

Edició 1a: S’inicia el 01/03/2021 en endavant i tens un mes per a completar-lo..

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

La resolució 2021 ha obtingut el reconeixement d’aprofitament policial per part de l’Institut de Seguretat Públic de Catalunya amb número de reconeixement administratiu RP2020010001.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs
0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat