Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia.

El temari té els següents continguts :

a) Delictes de falsedats (documentals, usurpació de l’estat civil, de moneda, etc..)

b) Delictes contra l’Administrarió Pública (prevaricació, abandonament de destí, omissió deure de perseguir delictes, etc…)

c) Delictes contra l’Administració de Justícia (encobriment, ús arbitrari del propi dret, …)

d) Comentaris a la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 60 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició del curs 2019: Aquest curs s’inicia el mes de gener en endavant i es disposa d’un mes per a completar-lo.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El número d’expedient del reconeixement de l’any 2018 es el RP2018006006

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té el material que conté la pròpia aula virtual, i també es pot descarregar el temari en format PDF

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat