Introducció a la Criminologia II, pràctica policial .Edició 2021

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs de dret penal  “Introducció a la Criminologia II, pràctica policial/strong>” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs resta pendent de valoració de mèrits per la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

El temari es composa de :

A) criminologia en l’actualitat,

B) introducció a la política criminal,

C) introducció a la psicologia criminal,

D) introducció a la medicina forense,

E) introducció als problemes criminològics.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 60 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2021: aquest curs s’inicia el 01/05/2021 en endavant.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2020011013. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC