Introducció a la Criminologia II, pràctica policial .Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs de dret penal  “Introducció a la Criminologia II, pràctica policial/strong>” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs està reconegut d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El temari es composa de :

A) criminologia en l’actualitat,

B) introducció a la política criminal,

C) introducció a la psicologia criminal,

D) introducció a la medicina forense,

E) introducció als problemes criminològics.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 60 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2021: aquest curs s’inicia el 01/05/2022 en endavant.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008013. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC