Presentem el curs de "dret processal pràctica policial."

Aquest curs està dirigit a persones que volen accedir a la funció policial i necessiten una formació inicial i pràctica en dret processal i al mateix temps és un curs orientat a l’actualització de la formació policial a funcionaris en actiu.

El temari del curs es composa de:

1.- INTRODUCCIÓ Al DRET PROCESSAL
a.- Concepte de Dret Processal Penal.
b- Fonts del Dret Processal Penal.
c.- Llei d’Enjudiciament Criminal espanyola.

2.- PROCÉS PENAL.
a.- Introducció.
b.- Principis bàsics del procés penal
c.- Procediment Ordinari.
d.- Procediment Abreujat.
e.- Procediment per delictes lleus.
f.- Procediments especials.

3.- JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.
a.- Jurisdicció.
b.- Competència.
c.- Impediments.

4.- ORDRES JURISDICCIONALS.
a.- Introducció
b.- Jutjat de Pau
c.- Jutjat de Primera Instància i Instrucció
d.- Jutjat de Vigilància sobre la Dona
e.- Jutjat penal
f.- Jutjat de Vigilància Penitenciària
g.- Audiència Provincial
h.- Tribunal Superior de Justícia
i.- Jutjats Centrals
j.- Audiència Nacional
k.- Tribunal Suprem
l.- Tribunal del Jurat

5.- ACCIÓ PENAL.
a.- Introducció
b.- Tipus de delictes
c.- La denúncia
d.- La citació
e.- La detenció
f.- Procediment d’Habeas Corpus

6.- POLICIA JUDICIAL
a.- L’atestat policial
b.- Policia Judicial. Àmbit i funcions

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 55 euros (en oferta fins a final d’any a 40€!!)

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2018 : aquest curs s’inici el dia 1 d’abril en endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

Aquest curs té el temari en castellà i català

Aquest curs no està reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2018. El motiu es que és un curs de nova creació d’aquest final del 2018 i es presentarà per a l’edició del 2019.

 

Fer aquest curs

Materials del Curs

El material del curs és el contingut que té la pròpia aula virtual amb el temari online així com el temari en format PDF que es pot descarregar.

0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat