Temari del curs:

1.- Introducció a la Policia de Proximitat.
a.- Característiques de la policia de proximitat
b.- L’aplicació del model de policia de proximitat
c.- Obstacles per l’’aplicació del model i les limitacions.

2.- Creació i desplegament d’una unitat de Policia de Proximitat
a.- Creació i desplegament
b.- Aspectes a tenir en compte per crear un servei de policia de proximitat.

3.- Tècniques de comunicació per la policia de proximitat.
a.- Introducció.
b.- Sobre les relacions socials.
c.- L’escolta activa.
d.- Components de la comunicació.
e.- Estils de comunicació.
f.- La resposta assertiva i les seves estratègies

4.- Prevenció mitjançant diferents models policials proactius.
a.- Introducció
b.- La crisis del model tradicional de policia.
c.- Policia comunitària i prevenció.
d.- Policia orientada a la solució de problemes.
e.- Policia de punts calents i victimització repetida.
f.- Policia de qualitat de vida, policia de “tolerància zero” o policia de manteniment de l’ordre.
g.- Policia basada en el ús de les noves tecnologies de la informació i sistemes de gestió.

5.- Anàlisi de supòsits per a la resolució de problemes.
a.- Idees clau.
b.- La resolució de problemes com a eina metodològica de la policia de proximitat
c.- Procés de treball per a la resolució de problemes.
d.- Avaluació

6.- Policia de proximitat per una societat multiètnica, la carta de Rotterdan
a.- Introducció
b.- La Carta de Rotterdan Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2020. Reconeixement administratiu RP2019011017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs
0

Gregori Martínez Cantero

gmartinez@formaciopolicial.cat