Introducció al Reglament d’armes I. Pràctica policial. Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Presentem el curs : Introducció al Reglament d’armes I. Pràctica policial

Aquest curs té el següent temari i contingut:

  1. Normativa aplicable
  2. Introducció al Reglament d’Armes
  3. Definicions
  4. Categories d’armes
  5. Llicències d’armes
  6. Guies de pertinença
  7. Guies de circulació
  8. Autoritzacions especials d’us d’armes per a menors
  9. Llicencies a persones depenent de les forces armades, de les forces i cossos de seguretat y del servei de vigilància duanera
  10. Llicencies armes vigilants de seguretat

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2022 : aquest curs s’inici el dia 1 d’de març en endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC