Presentem el curs : Introducció al Reglament d’armes I. Pràctica policial

Aquest curs té el següent temari i contingut:

 1. Normativa aplicable
 2. Armes prohibides
 3. Armes de guerra
 4. Publicitat d’armes
 5. Disposicions comunes sobre tinença i ús d’armes
 6. Pèrdua o sostracció
 7. Control administratiu sobre armes, explosius, cartutxeria i articles pirotècnics/li>
 8. Llei 4/2015. Aspectes referents a la tinença d’armes i altres objectes perillossos
 9. Regim sancionador
 10. Sancions
 11. Mesures cautelars
 12. Prescripció infraccions
 13. Valor provatori dels agents denunciants
 14. Subjectes responsables
 15. Operativa policial

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2021 : aquest curs s’inici el dia 1 d’de juliolen endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2020 amb reconeixement RP2020010042. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs
0

Francisco Javier Nievas Lopez