Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 55 euros. Aquest darrer trimestre amb un 20% de descompte!!

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

El temari té els següents temes :

1.- Introducció

2.- Domicili, el concepte

3.- Supòsits, formalitats i requisits per practicar la diligència d’entrada i escorcoll

4.- Conseqüències de no respectar les garanties i requisits prescrits per l’entrada i escorcoll en domicili

5.- Part pràctica – concepte jurisprudencial de domicili

6.- Part pràctica – entrada i escorcoll amb consentiment del titular

7.- Part pràctica – entrada i escorcoll en virtut de resolució judicial

8.- Part pràctica – entrada i escorcoll per delicte flagrant

9.- Supòsits excepcionals d’entrada recollits a l’article 553 de la Lecrim i l’article 15.2 de la LOPSC

10 – Conclusions

11 – Bibliografia

Curs pendent de presentació per homologació/reconeixement de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. És un curs de nova creació aquest 2018.

Fer aquest curs

Materials del Curs

El curs té com a material un temari en format PDF així com la consulta des de la pròpia aula del seu contingut en format text.

0

Joan Juanola Magin