Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana. Edició 2021

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Benvingut/da al curs Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana. Edició 2021.

Aquest va ser el curs més adquirit l’any 2020 a la nostre web..

Aquest curs, clarament té una vessant pràctica en l’aplicació de la Llei Orgànica 4/2015 i l’operativa en detencions policials.

El temari del curs té la següent estructura:

1 Introducció
– Concepte i característiques de la llei orgànica 4/2015, de 30 de març
– Estructura de la llei orgànica 4/2015, de 30 de març
– Obertura de la via penal i de la via administrativa
– Article 408 del Codi Penal
Entrada i registre en domicilis
Identificació de persones
Identificació de persones estrangeres
Restricció del trànsit i controls
Comprovació i registre en llocs públics
Intervencions amb esprais de defensa personal
Intervencions amb telèfons mòbils sostrets, robats, etc…
Registre corporal extern
Mesures extraordinàries
Ús de videocàmeres per FCSE
Potestats Especials de la Policia Adm. De seguretat
2 Infraccions de la llei 4/2015, de 30 de març
– Règim sancionador
– Infraccions Molt greus
– Infraccions Greus
– Infraccions amb Armes prohibides, reglamentades
– Pirotècnica
– Drogues administratiu/delicte
– Altres infraccions i/o informació rellevant
Infraccions lleus
Manifestacions, reunions, concentracions
– Altres infraccions i/o informació rellevant
– Valor probatori dels agents i pagaments de les sancions.
3 Detencions i armes
– Detencions per delictes lleus
– Acta N01 de lectura de drets
– Habeas Corpus
– Catàleg d’ Armes RD 137/1993, de 29 de gener

Durada del curs : 25 hores lectives

Inici del curs : 1 d’abril de 2021 en endavant

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : policies en actiu, policies interins, persones que s’estan formant per a l’accés als cossos de seguretat.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2020010043. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC