Curs de dret administratiu, concretament en allò relatiu a la Llei 11/2009 – de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Curs va ser reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014.
Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Aquest curs ja no es pot adquirir al ser de l’edició del 2017

Materials del Curs

El curs té tot el material a la pròpia aula en text de format web. Així mateix, però, cada lliçó la podràs descarregar en PDF i també tot el temari complert.

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat