Presentem el curs de pràctica policial en gossos potencialment perillossos (GPP).

L’objectiu del curs és fer una senzilla introducció pràctica a l’aplicació policial del tractament de les infraccions administratives i delictes penals en els que es poden veure relacionats gossos potencialment perillosos.

El curs tracta la normativa, les eines de consulta i treball, el tipus de gossos potencialment perillosos, les infraccions administratives, el tractament penal relacionat amb els gossos perillosos.

Un curs que recomanem per aquelles persones que tenen el primer contacte en la matèria o necessiten un reforç en aquest tipus especial de situacions.

Poden inscriure’s policies en actiu, vigilants municipals i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Temari del curs:

1.- normativa reguladora raçes de gossos potencialment perillosos (gpp).-
2.- cens municipal d’animals de companyia.-
3.- cens anicom.-
4.- quins són els gossos que es consideren pontencialment perillosos.-
5.- raçes de gossos que els ajuntaments poden declarar com a gpp.-
6.- quines són les mesures de seguretat que han de prendre els propietaris i les persones que pasegen gossos potencialment perillosos.
7.- autoritzacions per conduir un gpp.-
8 – Infraccions administratives. Lluites de gossos i agressions a persones.
9.- operativa policial davant infraccions administratives.
10.- lluites de gossos gpp.
11.- operativa policial danvant infraccions codi penal maltractament d’animals.
12.- annex 1.- model acta per infracció administrativa relacionada gpp.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 55 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2018 : aquest curs s’inici el dia 1 d’agosten endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

Curs de nova creació de l’any 2018. Aquest curs no té el reconeixement de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Pendent de presentació per a la formació del 2019.

 

Fer aquest curs
0

Francisco Javier Nievas Lopez