Psicologia criminal, pràctica policial.Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Curs de Psicologia criminal, pràctica policialPràctica Policial ”.

Curs de criminologia

Temari del curs:

1 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
– Fons de la psicologia
– El procés d’hominització : Conducta animal i humana
– Les bases fisiològiques de la conducta

2 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA CRIMINAL
– Concepte de psicologia criminal .
– Personalitats : antisocial , sàdic i Paranoic .
– Psicologia dels homicides i assassins en sèrie .
– Delictes sexuals .
– Antecedents històrics .
– L’avaluació psico – forense .
– Contribució de l’avaluació psicològica en els processos penals .

3 . – INTRODUCCIÓ A LA PSICOPATOLOGIA CRIMINAL
– Introducció
– Psicosi .
– Oligofrènies i retard mental .
– Demències
– psicopatia
– Trastorn disocial .

4 . – APLICACIONS DE LA PSICOLOGIA CRIMINAL EN LA PRÀCTICA POLICIAL
– Aplicació en els Testimonis , credibilitat i exactitud .
– Aplicació en les identificacions fotogràfiques i Rodes de reconeixement .
– Conclusions sobre l’exactitud de la memòria en testimonis .
– Aplicació en les entrevistes i interrogatoris policials .
– La policia davant la víctima .
– Sistemes de reconeixement de la mentida aplicades al treball policial .

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 45 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Edició 2022:aquest curs s’inicia el 1 de juny en endavant i tindràs un mes per a poder-lo completar.

Curs amb el reconeixement propi d’Orbita Gironina – Formaciopolicial.cat