Transports el tacògraf digital.Edició 2021

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Aquesta temari de normativa de tranports.

El temari del curs es composa de :

 

Índex normatiu de tacògraf i de temps de conducció i descans.

Obligacions i exempcions del tacògraf.

Vehicles i conductors obligats a emprar tacògraf.

Exempcions del tacògraf.

Que és un tacògraf?

Funcions del tacògraf

Tacògrafs Analògics i Digitals.

Tacògrafs Digitals

Concepte

Fabricants

Objectius de la seguretat al tacògraf digital

Procés de posada en funcionament del tacògraf

Tipus de targetes de tacògraf digital

Pictogrames

Tiquets de tacògraf digital (documents impresos)

Tipus d’informes impresos

Utilització del tacògraf digital

Inici de sessió

Hora Local i hora UTC

Introducció de dades manuals

Selecció d’activitats.

Advertiments sobre conducció interrompuda i fallades.

Tren o ferry

Out

Conducció en equip

Targeta de conductor

Sol·licitud de targeta

Funcionament defectuós, pèrdua i robatori de targeta.

Avaria del tacògraf

Conservació de les dades del tacògraf. Descàrregues.

Precintes

Generacions del tacògraf digital

Generacions dels sensor de moviment

CanvisReglament UE 1266/2009 de 16 de desembre

Canvis Reglament UE 165/2014 de 4 de febrer de 2014

Sistemàtica del control de tacògraf

Vehicle

Conductor

Transport

Tacògraf

Elements que cal inspeccionar.

Procediment de detecció de manipulacions relatives a un tacògraf digital del Ministeri de Foment de 24 de juliol de 2009.

Actuació davant manipulacions tacògraf i limitador

Procediment

Sancions a estrangers

Immobilitzacions

Obstrucció a la tasca inspectora.

Infraccions de tacògraf

Molt Greus

Greus

Lleus

Graduació de les sancions, quanties i sancions accessòries.

Barem d’infraccions de tacògraf FOM 25-07-2007.

 

 

Aquest curs equival a : 25 hores lectives
Preu del curs : 65 euros
Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia.

Edició 2021 : aquest curs s’inicia el dia 01 de maig en endavant. Tens un mes per completar el curs un cop s’inicia.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2020011033. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC