Presentem el curs de dret penal  “Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques.>” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs ha estat reconegut d’aprofitament policial per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2019 en la es va estrenar la primera edició.

Et recordem que aquest curs té la seva segona edició que s’iniciarà el proper dia 01 de març de 2021.

El temari es composa de :

TEMA 1

La Constitució espanyola. Drets fonamentals i llibertats. Breu referència a l’Estatut de Catalunya..

TEMA 2

L’administració local. Llei de bases de règim local. El municipi, l’alcalde, el ple, la junta de govern. Les competències municipals..

TEMA 3

Classes de personal dels els locals. Drets i deure dels funcionaris.

TEMA 4

L’acte administratiu. Concepte i classes. El procediment administratiu comú..

TEMA 5

El vigilant municipal. Objectius i funcions bàsiques. L’actuació el vigilant. La funció preventiva, repressiva i social.

TEMA 6

La Llei orgànica 2/1986 de 13 de març de forces i cossos de seguretat. La Llei 16/1991 de 10 de juliol de policies locals..

Preu del curs : 65 euros.

El curs equival a : 25 hores.

Persones a les que s’adrecen : vigilants municipals en exercici professional i estudiants per a l’accés a la funció pública en cossos de vigilants.

Edició 2021: aquest curs s’inicia el 01/03/2021 en endavant. Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2020011040. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs
0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat