20 June 2021

Les fonts del dret edició.Edició 2021

Presentem el curs “Les Fonts del Dret“, de la vessant del Dret Constitucional. Aquest curs és bàsic en la formació de dret donat que planteja..
6 March 2021

Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques. Edició 2021

Presentem el curs de dret penal  “Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques.>” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs ha estat reconegut..