7 July 2021

Curs d’intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere. Edició 2021

Presentem aquest curs d’Intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere i domèstica per donar eines als agents de policia respecte a l’atenció que..
20 June 2021

Teoria jurídica del delicte edició 2021

El temari es compon de: 1.- TEORIA JURÍDICA DEL DELICTE: 1.1.- Concepte de dret penal 1.2.- El delicte. Antijuridicitat 1.3.- Autoria i participació. Iter criminis..
20 June 2021

Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva edició 2021

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva”. El temari es composa de : INTRODUCCIÓ ALS DELICTES CONTRA..
1 May 2021

La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat viària, pràctica policial. Edició 2021

Temari del curs Introducció a la norma penal Introducció al delicte i la prova El delicte d’alcoholèmia Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat..
1 May 2021

Conseqüències jurídiques del delicte edició 2021

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”. El temari es composa de : A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de..
1 May 2021

Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics edició 2021

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics ”. Curs de dret penal, part especial, en..
4 April 2021

La velocitat i el seu límit. Normativa administrativa, penal i la seva pràctica policial edició 2021

Presentem un nou curs per aquest any 2021 que ha estat reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com activitat de formació contínua realitzada..
3 April 2021

Delictes contra la seguretat viària. Edició 2021

Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual. Un dels cursos més venuts a la nostre plataforma any..
31 March 2021

Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana. Edició 2021

Benvingut/da al curs Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana. Edició 2021. Aquest va ser el curs més adquirit l'any 2020 a la nostre web....
31 March 2021

L’entrada i escorcoll en lloc tancat. Pràctica tècnica jurídica policial.Edició 2021

Aquest curs equival a : 25 hores lectives Preu del curs : 65 euros Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per..
Curs basic delictes informatics
31 March 2021

Curso básico de delitos informáticos. Edición 2021

Curs en el qual es apendre conceptes bàsic sobre els components d'un ordinador (maquinari), xarxes i Internet i s'exposaran els delictes mes habituals que es..
29 March 2021

Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional edició 2021

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola, l'Ordre Públic, l'Estat i la Comunitat Internacional de formació online a través d’aula virtual...
29 March 2021

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic edició 2021

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”. El temari es composa de : 1.- Principis. 2.- El delicte..
6 March 2021

Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques. Edició 2021

Presentem el curs de dret penal  “Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques.>” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs ha estat reconegut..
6 March 2021

Introducció al dret processal penal. Pràctica policial. Edició 2021

Presentem el curs de "dret processal pràctica policial." Aquest curs està dirigit a persones que volen accedir a la funció policial i necessiten una formació..
6 March 2021

Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia edició 2021

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia. El temari té els següents continguts : a) Delictes..