29 August 2018

Introducció al dret processal pràctica policial edició 2018

Presentem el curs de "dret processal pràctica policial." Aquest curs està dirigit a persones que volen accedir a la funció policial i necessiten una formació..
25 February 2018

Curs d’intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere edició 2018

Presentem aquest curs d’Intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere i domèstica per donar eines als agents de policia respecte a l’atenció que..
22 February 2018

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic edició 2018

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”. El temari es composa de : 1.- Principis. 2.- El delicte..
22 February 2018

Delictes contra les persones edició 2018

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra les persones” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs està validat per l’Institut de Seguretat..
22 February 2018

Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics edició 2018

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda Pública, seguretat social i partits polítics ”. Curs de dret penal, part especial, en..
13 April 2018

L’entrada i escorcoll en lloc tancat. Pràctica tècnica jurídica policial edició 2018

Aquest curs equival a : 25 hores lectives Preu del curs : 55 euros. Aquest darrer trimestre amb un 20% de descompte!! Persones a les..
22 February 2018

Delictes contra la salut pública edició 2018

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra la salut pública”. El temari es compost de : 1.- Qüestions Generals. 2.- Art. 359. Elaboració, despatx,..
1 January 2018

La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat viària, pràctica policial edició 2018

Temari del curs Introducció a la norma penal Introducció al delicte i la prova El delicte d’alcoholèmia Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat..
1 January 2018

Conseqüències jurídiques del delicte edició 2018

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”. El temari es composa de : A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de..
1 January 2018

Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva edició 2018

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva”. El temari es composa de : INTRODUCCIÓ ALS DELICTES CONTRA..
1 January 2018

Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional edició 2018

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola, l'Ordre Públic, l'Estat i la Comunitat Internacional de formació online a través d’aula virtual...
1 January 2018

Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia edició 2018

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia. El temari té els següents continguts : a) Delictes..
1 January 2018

Delictes contra la seguretat viària edició 2018

Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs està reconegut com d’aprofitament policial per l’ISPC (Institut..
1 January 2018

Teoria jurídica del delicte edició 2018

El temari es compon de: 1.- TEORIA JURÍDICA DEL DELICTE: 1.1.- Concepte de dret penal 1.2.- El delicte. Antijuridicitat 1.3.- Autoria i participació. Iter criminis..