18 February 2019

Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques. Edició 2019

Presentem el curs de dret penal  “Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques.>” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs ha estat reconegut..
12 February 2019

Introducció al dret processal penal. Pràctica policial. Edició 2019

Presentem el curs de "dret processal pràctica policial." Aquest curs està dirigit a persones que volen accedir a la funció policial i necessiten una formació..
3 June 2019

L’entrada i escorcoll en lloc tancat. Pràctica tècnica jurídica policial.Edició 2019

Aquest curs equival a : 25 hores lectives Preu del curs : 65 euros Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per..
2 April 2019

Curs d’intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere. Edició 2019

Presentem aquest curs d’Intervenció policial amb les víctimes de violència de gènere i domèstica per donar eines als agents de policia respecte a l’atenció que..
10 March 2019

Delictes contra la seguretat viària. Edició 2019

Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual. Aquest curs està reconegut com d’aprofitament policial per l’ISPC (Institut..
12 February 2019

La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat viària, pràctica policial. Edició 2019

Temari del curs Introducció a la norma penal Introducció al delicte i la prova El delicte d’alcoholèmia Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat..
2 April 2019

Teoria jurídica del delicte edició 2019

El temari es compon de: 1.- TEORIA JURÍDICA DEL DELICTE: 1.1.- Concepte de dret penal 1.2.- El delicte. Antijuridicitat 1.3.- Autoria i participació. Iter criminis..
10 March 2019

Conseqüències jurídiques del delicte edició 2019

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”. El temari es composa de : A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de..
12 February 2019

Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional edició 2019

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola, l'Ordre Públic, l'Estat i la Comunitat Internacional de formació online a través d’aula virtual...
11 February 2019

Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia edició 2019

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia. El temari té els següents continguts : a) Delictes..
1 May 2019

Delictes contra la salut pública edició 2019

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra la salut pública”. El temari es compost de : 1.- Qüestions Generals. 2.- Art. 359. Elaboració, despatx,..
2 April 2019

Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva edició 2019

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva”. El temari es composa de : INTRODUCCIÓ ALS DELICTES CONTRA..
12 February 2019

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic edició 2019

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”. El temari es composa de : 1.- Principis. 2.- El delicte..
11 February 2019

Delictes contra les persones edició 2019

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra les persones” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs està validat per l’Institut de Seguretat..