12 February 2019

Introducció al dret processal penal. Pràctica policial. Edició 2019

Presentem el curs de "dret processal pràctica policial." Aquest curs està dirigit a persones que volen accedir a la funció policial i necessiten una formació..
12 February 2019

La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat viària, pràctica policial. Edició 2019

Temari del curs Introducció a la norma penal Introducció al delicte i la prova El delicte d’alcoholèmia Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat..
12 February 2019

Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat i la Comunitat Internacional edició 2019

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra la Constitució Espanyola, l'Ordre Públic, l'Estat i la Comunitat Internacional de formació online a través d’aula virtual...
11 February 2019

Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia edició 2019

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia. El temari té els següents continguts : a) Delictes..
12 February 2019

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic edició 2019

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”. El temari es composa de : 1.- Principis. 2.- El delicte..
11 February 2019

Delictes contra les persones edició 2019

Presentem el curs de dret penal  “Delictes contra les persones” de formació online a través d’aula virtual.  Aquest curs està validat per l’Institut de Seguretat..