Les conseqüències jurídiques del delicte edició 2021

65,00

Curs de dret penal que tracta les conseqüències jurídiques del delicte. Entre d'altres la modificació responsabilitat, agreujants, atenuants, concurs de delicte, …
Curs reconegut per l'ISPC a l'any 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020 i 2021 amb reconeixement RP2020010008

Esgotat

Categories: , Etiquetes: ,

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”.

El temari es composa de :

A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, circumstàncies atenuants, agreujants i mixta de parentiu, concurs de delictes. el sistema de penes en el Codi Penal. la determinació de la pena, …)

B) Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal relatiu a penes, mesures, etc…

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Inici del curs:1 de maig de 2021 en endavant. Tindràs un mes per a poder-lo completar.

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020 i 2021. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El reconeixement del 2020 té l’expedient número RP2020010008.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

També us recomanem…