Anàlisi jurisprudencial dels Delictes contra la Seguretat Viària. Perspectiva policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs: Anàlisi jurisprudencial dels Delictes contra la Seguretat Viària. Perspectiva policial.

Aquest curs té el següent temari i contingut:

1.Introducció
2. Elements objectius del tipus penal comuns amb altres delictes contra la seguretat viària
2.1 Conduir
2.2 Un vehicle a motor o ciclomotor
2.3 En una via on s’apliqui la normativa viària 
3. El delicte de conducció a velocitat excessiva (art. 379.1)
3.1 Conduir a una velocitat superior a 60 o 80 km/h a la permesa reglamentàriament
3.2 En via urbana o interurbana
3.3 La identificació del conductor i què NO s’ha de fer per identificar el conductor si només es disposa de la fotografia d’un cinemòmetre 
4. El delicte de conducció sota la influència de l’alcohol i/o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques (art. 79.2)
4.1 La conducció sota la influència de l’alcohol i la conducció amb una taxa superior a 0,60 mg/l
4.2 La conducció sota els efectes de drogues tòxiques, estupefaents o substàncieS psicotròpiques
5. El delicte de conducció amb temeritat manifesta (art. 380)
6. El delicte de conducció amb el manifest menyspreu per la vida dels demés (art. 381), la conducció kamikaze”
6.1 Conducta prevista a l’article 381.1
6.2 Conducta prevista a l’article 381.2
7. El delicte d’abandonament del lloc de l’accident (art. 382.bis)
8. El delicte de negativa a sotmetre’s a les proves legalment establertes (art. 383)
9. Les modalitats de conducció sense permís constitutives de delicte (art. 384)
10. El delicte de crear un greu risc per la circulació (art. 385)
11. L’autoria i participació en els Delictes contra la Seguretat Viària
12. La temptativa en els Delictes contra la Seguretat Viària
13.Bibliografia

Annex: Ofici de la Fiscalia sobre els marges d’error a les taxes d’alcohol (desembre 2023)

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement número RP2023008045. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC