Preguntes freqüents

Hola!, doncs som la gent d’Òrbita Gironina que tenim la nostre seu física al c. Bernat Boades, 7 de Girona.

Si vols més informació de qui som pots entrar a la nostre web principal

O si vols, pots fer-nos una visita i veuràs les nostres instal·lacions. Potser la teva vida comença a canviar després de venir-nos a veure!

😉

Formaciopolicial.cat, dona cursos de formació a distància. Es regeixen per la formació no reglada.

Has de considerar la nostre relació jurídica com un contracte d’arrendament de serveis d’educació no reglada.

Aquest servei i la seva contractació es regulen i s’ajusten a allò establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en allò establerta al títol IV de la contractació per via electrònica.

Per una part Formaciopolicial.cat – Òrbita Gironina SL es compromet a posar a disposició de l’alumne una plataforma de formació online amb uns continguts formatius concrets. Aquest continguts són visibles abans, durant i després de la contractació.

Un cop finalitzat el procés de compra, l’alumne es compromet a realitzar les accions formatives que l’acció formativa demanda.

Un cop finalitzat el curs, si s’han superat les proves formaciopolicial.cat expedirà un diploma acreditatiu.

Diploma que, si es troba dins dels cursos reconeguts per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tindran el valor d’aprofitament del seu reconeixement als efectes oportuns.

L’alumne tindrà dret a rescindir lliurement el present Contracte en el transcurs dels 14 dies hàbils a la data de recepció de les claus d’accés o del material d’estudi, excepte en el supòsit de fer ús del mateix en el qual s’ha d’entendre que seva conformitat amb el contingut del curs està implícit. Per validar la rescissió heu de comunicar-ho al Centre per escrit d’acord al document accessible en l’adreça http://www.formaciopolicial.cat/arxius/document-revocacio-curs.pdf, mitjançant qualsevol mitjà conforme a dret, d’acord amb l’article 44.2 de la Llei d’ordenació del comerç minorista. En aquest cas es procedirà a la restitució de les respectives prestacions. Transcorregut aquest termini les dues parts vindran obligades al total compliment de les obligacions contretes en aquest Contracte de formació a distància via pàgina web formaciopolicial.cat

Suspendre el curs no dona dret a la devolució de l’import del curs contractat.

Finalment informar-te que posem més informació legal a la nostre web a la que pots accedir prement aquí sobre.

Efectivament. Tots els cursos de formaciopolicial.cat són online i es fan des de la pròpia web. Un cop es completa el pagament de l’alta, el curs quedarà activat i clicant sobre el mateix accediràs a una aula virtual molt intuïtiva, que s’estructura per lliçons, que tindràs que anar completant. Cada lliçó té un temps establert pel professor/a, que un cop acomplert, et permetrà anar avançant. A la meitat del curs tens un examen online, i al final un segon, que són les avaluacions del curs.

Els cursos poden ser de 25 hores o de 50 hores lectives online.

En el cas dels cursos de 25 hores tens un mes per completar el curs.

En el cas dels cursos de 50 hores tens dos mesos per completar el curs.

Tot i això, tranquil/a que aquest termini es suficient per a fer el curs sense presses.

Per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La nostre aula es totalment interactiva i un cop hagis completat el temps de formació per lliçó completa, fets els dos exàmens i superats, només fer l’últim click! tindràs accés al diploma d’aprofitament del curs amb format PDF. Aquest diploma quedarà associat al teu perfil d’usuari/a per tal que el puguis descarregar i imprimir les vegades que vulguis i et siguin necessàries.