Mèrits i capacitacio

Informació relativa a mèrits i capacitació – Reconeixement de l’Institut de Seguretat Públic de Catalunya – ISPC

a) Quan formaciopolicial.cat, parla de mèrits, associa el concepte a la obtenció de punts en les fases de convocatòria d’accés i/o promoció a la funció pública.

b) Els mèrits tenen el valor que cada convocatòria i administració atorgui en cada cas.

c) El cos de Mossos d’Esquadra, té un requisits concrets, els quals demanden que una comissió de valoració, que es reuneix cada any, determini la validesa i aprofitament policial del curs corresponents. D’aquesta manera si el curs té el reconeixement adequat, merita als efectes oportuns a les fases de promoció horitzontal i vertical dins el cos Policial. A data d’avui els nostres cursos, la majoria son o meritables o subjectes a ser-ho, en quan tant el temari com els formadors, son els mateixos que s’imparteixen en el món de la formació sindical, i que a data d’avui es troben meritats.

d) En l’àmbit local els mèrits canvien segons cada administració. Aquesta raó fa que formaciopolicial.cat (Orbita Gironina) imparteixi els cursos amb els màxims estandars de qualitat online i certificació ISO reconeguda a la nostre empresa, i a través del reconeixement que oferim a raó de les nostres titulacions.Cursos de reconeguda validesa policial, i que a data d’avui centenars de policies professionals demanden e imparteixen en la seva constant formació.

Si l’opositor accedeix a un concurs de mèrits, els nostres diplomes ofereixen la possibilitat d’acumular punts per mèrits. Aquells valuosos punts que marquen la diferència en un procés selectiu entre l’accés o quedar-se a les portes.

Actualment disposem del reconeixement com activitat de formació contínua realitzada per als membres dels cossos de policia de Catalunya (Ordre INT/56/2013 de 27 de març) amb registre 0263S/1894/2014 a Òrbita Gironina SL / formaciopolicial.cat per resolució de 25 de febrer de 2014, i registre 0263S/1129/2016, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya pels cursos següents:

– Delictes contra les persones

– Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconómic

– Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda pública i la Seguretat Social Oelictes contra el medí ambient

– Delictes contra la seguretat pública (delictes contra la salut pública)

– Delictes de falsetats, Delictes contra l’Administració Pública i la Justícia

– Delictes contra la Constitució Espanyola, l’Ordre Públic, l’Estat, i la Comunitat Internacional. Les faltes penals

– Conseqüencies jurídiques del delicte Teoria jurídica del delicte

– Introducció a la Criminologia – Pràctica Policial (fins el 2016)

– Introducció a la Criminologia I (fins el 2016)

– lntroducció a la criminología II (fins el 2016)

– Psicología criminal. Practica policial

– Transit avançat l. Tunning

– lnspecció tecnica de vehicles l. Practica policial

– Delictes informatics

– Les fonts del dret

– Suport psicológic en situacions d’emergencies (pendent de valoració

– Delictes contra la seguretat viària.

– Teoria jurídica del delicte. (fins el 2016)

– Policia Administrativa (fins el 2016)

– Seguretat Viària (pendent de validar acció formativa 2016)

– Actualització policial I

– Actualització policial II

– Introducció al model policial de proximitat

– Guia Caní. Nivell bàsic. Pràctica policial

– Accidents de trànsit. Curs avançat.

– Curs de mediació policial online

Òrbita Gironina, però, cada any amb la nova promoció de cursos de formació, es compromet a donar tràmit a la corresponent petició de reconeixement dels cursos impartits durant l’any següent a la validació administrativa anterior.

Pots descarregar-te els documents oficials del reconeixement de la nostre formació expedits per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Any 2014
Any 2016
Any 2017
Any 2018
Any 2019
Any 2020
Any 2021
Any 2022

Any 2023

Per a més informació pots contactar amb nosaltres a l’email alexis@orbitagironina.cat o mitjançant el nostre formulari web