Conseqüències jurídiques del delicte (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Curs de dret penal, part general, “Conseqüències jurídiques del delictes”.

El temari es composa de:

A) Les consequències jurídiques del delicte (Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, circumstàncies atenuants, agreujants i mixta de parentiu, concurs de delictes. el sistema de penes en el Codi Penal. la determinació de la pena, …)

B) Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal relatiu a penes, mesures, etc…

Aquest curs equival a: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El reconeixement de l’any 2024 és el número RP2023008008.

El curs un cop iniciat s’ha de completar en el termini d’un mes.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC