Curs de guia caní policial nivell bàsic edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem curs de nova edició per aquest any 2022 amb reconeixement de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya número RP2021008043. Temari realitzat per professionals del centre Lladruc que son formadors de gossos policials en explosius, vigilància, drogues,… que també realitzen tasques de suport a cossos policials i de seguretat privada.

El temari del curs té la següent estructura:

1.- Alimentació

2.- Higiene

3.- Sanitat animal

4.- Primers auxilis

5.- Ensinistrament de base del gos d’ajuda policial

6.- Etologia canina

El temari del curs és en : CATALÀ

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adreça: funcionaris de cossos policials en actiu i persones que es volen formar per a l’accés a la funció pública.

Edició 2022 : s’inicia el dia 01 d’abril de 2022 en endavant i tens un mes per a poder-lo fer un cop s’activa el curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb resolució RP2021008043 . Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC