Presentem el curs “Les Fonts del Dret“, de la vessant del Dret Constitucional.

El curs es composa del següent temari:

A) La Constitució i el sistema de fonts

B) Eficàcia general de les normes jurídiques

C) Font material i font formal

D) La Constitució Espanyola

E) Els Tractats Internacionals

F) Dret Comunitari

G) El sistema de fonts del dret

H) La llei

I) Els Reglaments

J) El costum

K) Els principis generals del drets

L ) La jurisprudència

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 40 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2017. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Aquest curs ja no es pot adquirir.

Materials del Curs

El curs té com a temari la pròpia formació que conté l'aula virtual, i documentació del temari en PDF

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat