Curs basic delictes informatics

Curso básico de delitos informáticos. Edición 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs en el qual es apendre conceptes bàsic sobre els components d’un ordinador (maquinari), xarxes i Internet i s’exposaran els delictes mes habituals que es comentin utilitzant mitjans informàtics. Avui en dia és freqüent en qualsevol mena d’actuacio policial trobar aparells electrònics. El saber que dades es poden obtenir d’ells, com fer-lo amb garantıes jurídiques o com posar-los a disposició
judicial sense que l’evidència quedi invalidada és fonamental per a un policıa modern.
Així mateix, les estafes a traves d’Internet són cada vegada mes freqüents. Conèixer que dades són d’interès policial a l’hora de redactar l’atestat policial i la manera d’aconseguir-los és una assignatura obligatòria. Per això, aquest curs aquesta enfocat a la obtenció d’uns coneixements bàsics informàticss i a com investigar els delictes mes habituals.

El temari del curs té la següent estructura:

1.- Xarxes

2.- Internet

3.- La Word Wide Web

4.- Els delictes informàtics

5.- Obtenció de dades provatòries

6.- Unes paraules finals del professor

El temari del curs és el : CASTELLÀ

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adreça: funcionaris de cossos policials en actiu i persones que es volen formar per a l’accés a la funció pública.

Edició 2023 : s’inicia el dia 01 d’abril de 2023 en endavant i tens un mes per a poder-lo fer un cop s’activa el curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb resolució RP2022007027. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC