Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Curs de dret penal, part especial, “Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva”.

El temari es composa de:

INTRODUCCIÓ ALS DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT

1.-  DELICTES SOBRE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

1.1.- Concepte, perspectiva històrica i bé jurídic protegit.

1.2.- Delicte Urbanístic.

1.3.- Delicte de prevaricació Urbanística.

1.4.- Modificacions introduïdes per la llei orgànica 5/2010 de

reforma del Codi Penal.

2.- DELICTE SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC.

2.1.- Regulació, concepte i bé jurídic protegit.

2.2.- Delictes referits a edificis singulars.

2.3.- Delicte de prevaricació d’autoritat o funcionari.

2.4.- Delicte de danys a elements del patrimoni històric.

2.5.- Altres preceptes penals per protegir el patrimoni històric.

3.- DELICTES CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT.

3.1.- Concepte, bé jurídic protegit.

3.2.- Naturalesa

3.3.- Elements i disposicions comuns.

3.4.- Delicte general bàsic.

3.5.- Delicte general agreujat per afectar a les persones.

3.6.- Delicte agreujat.

3.7.- Altres tipus delictius.

3.8.- Jurisprudència.

4.- DELICTES RELATIUS A LA PROTECCIÓ DE LA FLORA, FAUNA I ANIMALS DOMÈSTICS.

4.1.- Regulació, concepte i bé jurídic protegit i normes comuns.

4.2.- Infraccions Contra la Flora.

4.3.- Infraccions contra la Fauna.

5.- DELICTES DE RISC CATASTRÒFIC

5.1.- Delictes relatius a l’energia nuclear o elements radioactius.

5.2.- Estralls

5.3.- Altres delictes de risc.

6.- DELICTES D’INCENDI.

6.1.- Incendis amb perill per a la vida o la integritat de les persones.

6.2.- Incendis Forestals.

6.3.- Incendis en zones no forestals.

6.4.- Incendis en bens propis.

7.- Comentari LLEI ORGÀNICA 10/1995 CODI PENAL – Llibre Segon-

Aquest curs té una durada de:: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb número de reconeixement RP2023008004.

Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC