Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Curs de dret penal, part específica II, “Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic”.

El temari es composa de:

1.- Principis.

2.- El delicte de Furt.

3.- El delicte de Robatori amb Força

4.- El delicte de Robatori amb violència i/o intimidació

5.- El delicte d’extorsió

6.- El Robatori i Furt d’ús de vehicles a motor i ciclomotors

7.- El delicte d’usurpació

8.- Alteració de termes o límits

9.- Distracció del curs de les aigües

10.-Estafa

11.- Apropiació indeguda

12.- Apropiació de cosa perduda

13.- Apropiació de cosa indegudament transmesa

14.- El delicte de defraudació

15.- El delicte d’insolvències punibles

16.- El delicte d’alteració de preus en concursos i subhastes públiques

17.- El delicte de danys

18.- Delictes contra la propietat intel•lectual, industrial, mercat i consumidors.

19.- Dels delictes societaris

20.- El delicte de receptació i altres conductes afins

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Termini per completar el curs: Un cop iniciada l’acció formativa la durada del curs és d’un mes lectiu.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Curs reconegut reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. L’expedient del reconeixement de l’any 2024 es el número RP2023008002

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Curs Contingut