Delictes contra la seguretat viària (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs “Delictes contra la seguretat viària” de formació online a través d’aula virtual.

Un dels cursos més poulars al nostre portal.

El temari es composa de:

INTRODUCCIÓ

1. OBJECTIUS

2. ELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
2.1. EL DELICTE D’ALCOHOLÈMIA
2.2. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ SOTA LA INFLUÈNCIA DE DROGUES TÒXIQUES
2.3. EL DELICTE PER CIRCULAR A VELOCITAT SUPERIOR A LA PERMESA LEGALMENT
2.4.1. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ TEMERÀRIA POSANT EN PERILL CONCRET LA VIDA O LA INTEGRITAT DE LES PERSONES I LA MATERIALITZACIÓ DEL RESULTAT LESIU
2.4.2. NOTES SOBRE EL PARÀGRAF SEGONS DE L’ARTICLE 380
2.5. CONDUCCIÓ HOMICIDA (Art.381)
2.6. EL DELICTE DE NEGATIVA DE SOTMETRES A LES PROVES LEGALS DE COMPROVACIÓ (Art. 383)
2.7. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ SENSE PERMÍS O LLICÈNCIA DE CONDUIR (Art. 384)
2.8. COL·LOCACIÓ D’OBSTACLES (Art. 385)
2.9. ABANDONAMENT DEL LLOC DE L’ACCIDENT

3. ALTRES DELICTES RELACIONATS AMB ELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIAL
3.1. HOMICIDI I LESIONS
3.1.1. HOMICIDI I LESIONS PART GENERAL A) TIPUS BÀSIC
3.1.2. TRACTAMENT CONCRET DEL RESULTAT DE LESIONS O MORT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONDUCCIÓ IMPRUDENT DE VEHICLES A MOTOR
3.1.3. EL PROBLEMA DE LA GRADUACIÓ DE LA CONDUCCIÓ IMPRUDENT
3.1.4. LA CONDUCCIÓ IMPRUDENT I RESULTAT DE MORT
3.1.5. CONDUCTA IMPRUDENT I RESULTAT DE LESIONS
3.1.6. L’ESPECIAL TRACTAMENT DEL NOU RÈGIM DE LES IMPRUDÈNCIES DEL TRÀNSIT A RAÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2019
3.2. DELICTES D’OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS
3.2.1. PART GENERAL
3.3. CONCURRÈNCIA DE RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA I PENAL. EL PRINCIPI “NON BIS IN IDEM”
3.3.1. INTRODUCCIÓ
3.3.2. EL PRINCIPI NON BIS IN IDEM
3.3.2.1. Qüestions prèvies44
3.3.2.2. La STC 177/1999 d’11 D’OCTUBRE
3.3.2.3. CONCLUSIONS

4. SENTÈNCIES RECOMANADES DE LECTURA OBLIGATÒRIA
Sentencia núm. 107/1985 de 7 octubre
Sentencia núm. 22/1998 de 18 de febrero
Sentencia núm. 252/1994 de 19 de setembre

5. BIBLIOGRAFIA

6. QUADRE RESUM COMPARATIUS DELS CANVIS LEGISLATIUS DE LA L.O. 2/2019

7. L’OFICI DE 18 DE MARÇ DE 2021 DE LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT DE SEGURETAT VIÀRIA. (Part no avaluable).

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008018. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC