Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia.

El temari té els següents continguts :

a) Delictes de falsedats (documentals, usurpació de l’estat civil, de moneda, etc..)

b) Delictes contra l’Administrarió Pública (prevaricació, abandonament de destí, omissió deure de perseguir delictes, etc…)

c) Delictes contra l’Administració de Justícia (encobriment, ús arbitrari del propi dret, …)

d) Comentaris a la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició del curs 2023: Aquest curs s’inicia el dia 1 de març en endavant i es disposa d’un mes per a completar-lo.

En el cas de no realitzar els corresponents examens i superar el termini màxim del curs, aquest no es considerarà superat sense dret a recuperació.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021, 2022 i 2023. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El número d’expedient del reconeixement de l’any 2023 es : RP2022007006

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC