Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Curs de dret penal, part especial, “Delictes de falsedats, delictes contra l’administració pública i la justícia.

El temari té els següents continguts:

a) Delictes de falsedats (documentals, usurpació de l’estat civil, de moneda, etc..)

b) Delictes contra l’Administrarió Pública (prevaricació, abandonament de destí, omissió deure de perseguir delictes, etc…)

c) Delictes contra l’Administració de Justícia (encobriment, ús arbitrari del propi dret, …)

d) Comentaris a la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal

Aquest curs equival a: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

En el cas de no realitzar els corresponents examens i superar el termini màxim del curs, aquest no es considerarà superat sense dret a recuperació.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte. El número d’expedient del reconeixement de l’any 2024 es: RP2023008006

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC