El cas pràctic en les oposicions a policies locals (edició 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€30,00
Primers passos

Presentem el curs “El cas pràctic en les oposicions a policies locals”

Per a accedir als llocs de treball de policia que ofereixen les diferents policies locals de Catalunya, sovint les convocatòries d’accés contemplen un cas pràctic que les persones opositores han de superar per a seguir endavant en el procés selectiu.

Aquests casos pràctics requereixen de la capacitat del/de la candidat/a per a integrar en un mateix supòsit diferent coneixement de la normativa existent i una visió àmplia i globalitzadora en la resolució del mateix.

És per això que aquest curs té la finalitat de donar les eines necessàries a l’opositor/a a les policies locals de catalunya per a realitzar aquests casos pràctiques amb les màximes garanties d’èxit.

El curs té el següent temari i contingut:

1.- CONVOCATÒRIA D’UNA OPOSICIÓ DE POLICIA LOCAL DE CATALUNYA

2.- INTRODUCCIÓ GENERAL A LA PROVA “CAS PRÀCTIC”

3.- ASPECTES A TENIR PRESENT REALITZACIÓ DEL CAS PRÀCTIC

4.- ESTRUCTURA D’UN CAS PRÀCTIC

5.- REFLEXIONS FINALS

6.- PERULIARITAT D’ACTUACIONS AMB MENORS D’EDAT

7.- EXEMPLES DE CASOS PRÀCTICS

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs : 30 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a les policies locals de Catalunya

Edició 2024: pots iniciar el curs en qualsevol moment. Un cop feta la inscripció, tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen final online tipus test. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs d’Òrbita Gironina.

La no superació de la prova d’avaluació final o superar el termini màxim per a realitzar el curs comporta la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs NO reconegut per l’ISPC.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les condicions que imposa Formaciopolicial.cat