Estrangeria. Operativa Policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el “Curs d’estrangeria. Operativa policial”

Aquest curs versa sobre la matèria d’estrangeria i la seva aplicació en l’àmbit policia.

El curs té el següent temari i contingut:

1. L´Estranger i la seva estada al país

Drets i llibertats dels ciutadans estrangers, Art. 53 1 a) “Estada irregular”.-

2. Problemàtica Actual

La Multa, La Sortida Obligatòria, La Retirada de passaport, La Citació Oficial, La Identificació

d’Estrangers, La Detenció d’Estrangers irregulars, El Descompte a la Multa.-

3. Ll.O. 4/2000 reformada per la Ll.O. 2/2009

Garanties Jurídiques, Estada i Residencia, Infraccions, Sancions, Expulsions, Denegacions d’Entrada

Mitjans Econòmics, Carta d’Invitació i Model de Carta d’Invitació.-

4. Tractament de Menors

Segons la Ll.O.4/2000 i Reglament R.D. 557/2011, La Repatriació del Menor (procediment).-

5. R.D. 557/2011, Reglament de la Ll.O. 4/2000

Entrada, Denegació d’entrada, Sortida Obligatòria, El visat, Els segells Schengen i Residencia.-

6. MITJANS ECONÒMICS

7. CARTA D’INVITACIÓ

8. Conveni d’Aplicació Acord Schengen C.A.A.S

Requisits d’entrada i permanència.-

9. Acord de Readmissió Hispà-Francès

Readmissió de nacionals d’un tercer estat.-

10. R.D. 240/2007 sobre llibre circulació de ciutadans de la U.E.

Circulació i Residència a Espanya de ciutadans de la U.E. i els seus familiars i CERTIFICAT.

11. Estats que componen la Unió Europea, l’Acord Schengen i l’E.E.E.

12. Països als quals es permet l’entrada a Espanya sense visat

13. Detenció de ciutadans estrangers en aplicació de la Ll.O. 4/2000.

14. Art. Ll.O. 4/2015 sobre protecció de la S.C. relacionats amb la Ll.O. 4/2000

15. Reglament (CE) 399/2016 (Codi de Fronteres Schengen)

16. Art. Codi Penal relacionats amb estrangers

17. Instrucció 7/2019 sobre Atestats per violència de gènere

Projecció sobre dones víctimes de violència de gènere.

18. Esquema sobre infraccions i sancions

19. Esquema sobre procediment aplicable

20. Caducitat i Prescripció

21. La Notificació de les Resolucions

22. El Procediment Sancionador en la Ll.O. 4/2000

23. Centres d’Internament d’Estrangers

C.I.Es., CETIs i CATE

24. L’Expulsió i Execució de l’Expulsió

25. Països als que poden ser expulsats els seus ciutadans

26. Llei 12/2009 Reguladora del Asil

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008047.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les conducions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Curs Contingut