Formació específica en la prova de drogues i alcoholèmia edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs “Formació específica en la prova de drogues i alcoholèmia“. Curs de formació específica en trànsit.

El curs es composa del següent temari:

1) La prova d’alcoholèmia

a) Regulació administrativa

b) El delicte penal

c) El mesurament de la prova d’alcoholèmia

d) Un apunt a la prova i incidència legal i processal

e) La taxa objectivada en una de les dues proves i la corva de l’alcoholèmia

f) Els marges d’error de la prova

g) La inconsciència la realització de la prova d’alcoholèmia

h) La prova de contrast com a prova successòria i la seva pràctica

i) Com s’ha de tramitar operativament una negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia

2) La prova de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

a) Exigències típiques del delicte de conducció sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques: diferències amb la infracció administrativa. L’element típic de la influència. La importància de l’acta de signes externs

b) L’acta de signes externs acreditatius de la conducció influenciada pel consum de drogues. Enregistrament d’imatges dels signes externs

c) Criteris de remissió a la via penal: suposats d’aixecament d’atestat

d) L’acta de símptomes externs

e) Els tipus de proves de detecció de substàncies

f) La regulació administrativa de les proves de detecció de drogues

Aquest curs es de nova creació i primera edició per aquest 2020

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2022: aquest curs s’inici el dia 1 de juny en endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb resolució RP2021008020. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC