Guia caní policial nivell bàsic (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el Curs de guia caní policial (nivell bàsic).

Temari realitzat per professionals del centre Lladruc, que són formadors de gossos policials en explosius, vigilància, drogues,… que també realitzen tasques de suport a cossos policials i de seguretat privada.

El temari del curs té la següent estructura:

1.- Alimentació

2.- Higiene

3.- Sanitat animal

4.- Primers auxilis

5.- Ensinistrament de base del gos d’ajuda policial

6.- Etologia canina

El temari del curs és en: CATALÀ

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adreça: funcionaris de cossos policials en actiu i persones que es volen formar per a l’accés a la funció pública.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-tede manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb resolució RP2023008038 . Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC