Introducció a la Criminologia I, pràctica policial edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs “Introducció a la Criminologia I, pràctica policial” de formació online a través d’aula virtual.

El curs equival a 25 hores lectives, i consta validat d’aprofitament policial per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El curs es composa del següent temari:

a) Criminologia

b) Victimologia

c) Mètodes d’investigació

d) Penologia

e) Prevenció de delictes

f) Política criminal

Preu del curs : 65 euros

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Curs va ser reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2021 amb reconeixement RP2020011012. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Edició 2022: Aquest curs s’inicia el 01 d’abril en endavant i tindràs un mes per a poder-lo completar

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC