Introducció al Reglament d’armes I. Pràctica policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs: Introducció al Reglament d’armes I. Pràctica policial

Aquest curs té el següent temari i contingut:

  1. Normativa aplicable
  2. Introducció al Reglament d’Armes
  3. Definicions
  4. Categories d’armes
  5. Llicències d’armes
  6. Guies de pertinença
  7. Guies de circulació
  8. Autoritzacions especials d’us d’armes per a menors
  9. Llicencies a persones depenent de les forces armades, de les forces i cossos de seguretat y del servei de vigilància duanera
  10. Llicencies armes vigilants de seguretat

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008024. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC