Introducció al Reglament d’armes II. Pràctica policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs: Introducció al Reglament d’armes II. Pràctica policial

Aquest curs té el següent temari i contingut:

 1. Normativa aplicable
 2. Armes prohibides
 3. Armes de guerra
 4. Publicitat d’armes
 5. Disposicions comunes sobre tinença i ús d’armes
 6. Pèrdua o sostracció
 7. Control administratiu sobre armes, explosius, cartutxeria i articles pirotècnics
 8. Llei 4/2015. Aspectes referents a la tinença d’armes i altres objectes perillossos
 9. Regim sancionador
 10. Sancions
 11. Mesures cautelars
 12. Prescripció infraccions
 13. Valor provatori dels agents denunciants
 14. Subjectes responsables
 15. Operativa policial

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008037. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC